Zorica Dr Medić

Dr  Zorica Medić

VANREDNI PROFESOR
Poslovna informatika

Stekla odlčne socijalne veštine zahvaljujući 30 - godišnjem  iskustvu u Ministarstvima unutrašnjih poslova Hrvatske i Srbije na poslovima  koji su zahtevali  komunikacijske sposobnosti, zrelost  i racionalno razmišljanje.  Istinski uživa na pozicijama koje zahtevaju rad sa ljudima u obrazovanju i direktnoj  interakciji  sa studentima kroz izvođenje nastave i mentorstvo.

Biografija/bibliografija

  1. J. Živadinović, Z. Medić, B. Jevtić, R. Grozdanić, I. Piljan,: „UnapreĊenje razvoja softverskih projekata primenom metrika“ Metalurgia international vol. XVII (2013), NO. 7 ISSN 1582-2214; Metalurgia international - Thompson SCI list; str.149-158.
  2. J. Živadinović, D. Vukosavlejvić, B. Jevtić, Z. Medić, R. Grozdanić,: „Primena metrika u proceni troškova razvoja informacionih sistema“ Metalurgia international vol. XVII (2013), NO. 7 ISSN 1582 – 2214; Metalurgia international - Thompson SCI list; str.158-166.
  3. Živadinović J., Medić Z., Vukosavlejvić D., Jevtić B., Vuĉeković M.,: „Procena troškova razvoja informacionih sistema“ Informacija o prihvatanju rada - (2014) Vol. 158, Issue. 8 of SYLWAN journal (ISSN: 0039-7660), Thompson SCI list.
  4. J.Živadinović, Z.Medić,: „Procena troškova razvoja softverskih projekata“ Ĉasopis Reviewer’s report, (poslat rad za 2014), Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP); Beograd.
     

  1. Živadinović J., Medić Z., 2010., "Poslovna informatika", udŽbenik, 272 strane B5, Visoka škola za poslovnu ekonomije i preduzetništvo Beograd,
  2. Živadinović J., Medić Z.,: "MenadŽment informacioni sistemi", monografija, 261 strane B5, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2012.
  3. Živadinović J., Medić Z., Radovanović S.,: "Elektronsko poslovanje", monografija,- drugo dopunjeno izdanje 311 strane B5, Visoka škola za poslovnu ekonomije i preduzetništvo Beograd, 2013.