Gordana Dr Đorđević

Dr  Gordana Đorđević

Direktor

REDOVNI PROFESOR
Poslovna informatika

Biografija/bibliografija

 1. Đorđević G., »Izgradnja standardizovanih sistema informacione sigurnosti«, Anali poslovne ekonomije - časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, , br. 6, 2012, UDK 004.738.5:339]:005, Banja Luka (strana 97 – 109)
 2. Đorđević G., »Uticaji informaciono-komunikacionih tehnologija na društveno-ekonomski razvoj«, Anali poslovne ekonomije - časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, , br. 7, 2012, UDK
 3. 004.738.5:339, Banja Luka (strana 45 – 65)
 4. Đorđević G., »Unapređenje poslovne komunikacije primenom savremenih IT rešenja«, EMC Review - časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, God./Vol.II Br./No.II decembar/2012, UDK: 33, ISSN 2232-8823, Banja Luka (strana 237 - 252)
 5. Đorđević G., Jovanović L., »Primena savremenih softverskih rešenja u digitalnoj klimatologiji«, Ecologica, Godina XXI, No. 73, ISSN 0354-3285, UDC: 502.7, 2014, Beograd (strana 79 - 85)
 6. Đorđević G., Jovanović L., »Softverska i hardverska infrastruktura za simulaciju klimatskih promena«, Ecologica, Godina XXI, No. 76, ISSN 0354-3285, UDC: 502.7, 2014, Beograd (strana 758 - 763)
 7. Ratković M., Đorđević G., »Distribucija u okruženju Interneta i novih tehnologija«, Ekonomika, vol. 56, No. 2, ISS. 2, 2010, Niš (strana 38 – 48)
 8. Đorđević G., »Primena savremenih IT rešenja u realizaciji i upravljanju poslovnim servisima«, Ekonomika, vol. 58, No. 1, God LVIII, I-III, YUISSN 0350-137X, UDK: 338 (497, 1), 2012, Niš (strana 38 – 49)
 9. Đorđević G., »Savremeni pristupi u upravljanju elektronskim dokumentima i digitalnim podacima«, Glasnik za društvene nauke, Godina V, br.5, ISSN 1821 - 3421, COBISS.SR-ID 171372044, 2013, Beograd (strana 117 – 130)
 10. Đorđević G., »Uticaji ICT i informacionog društva na društveno-ekonomski razvoj«, Socioeconomica – The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-Economic Development, Vol.1, No.2, eISSN: 2217-7558, UDC: 33, COBISS.SR-ID: 192509196, decembar 2012. (pp. 188 - 200)
 11. Đorđević G., »Sigurnosni aspekti e-poslovnih modela u mrežnom okruženju«, Glasnik za društvene nauke, Godina IV, br.6, ISSN 1821 - 3421, COBISS.SR-ID 171372044, 2014, Beograd (strana 63 – 81)

Đorđević G., Informacione tehnologije u digitalnoj ekonomiji, monografija, BTO, Beograd, 2011, ISBN 86-905115-9-4, COBISS.SR-ID 187505676