Evidentan problem u Republici Srbiji je problem napuštanja zemlje od strane mlade populacije. Poslednja aktuelna istraživanja rađena među studentskom populacijom su ukazala „da svaki treći student planira da ode u inostranstvo posle završetka sudija, a da polovina njih ne razmišlja da se vrati“.

Ozbiljno se postavlja pitanje za sve nas zaposlene u pravnim subjektima, koje su to konkretne mere, koje se mogu preduzeti u cilju razrešenja evidentiranog problema napuštanja zemlje od mlade populacije.

Škola, kao društveno odgovorna institucija, prepoznala je problem  napuštanja zemlje od mlade populacije, i nastoji da rešenju problema pruži i svoj vlastiti  doprinos. U tom smislu Škola preduzima različite aktivnosti da u svoj rad na najbolji mogući način uključi i svoje studente. Jedno od takvih nastojanja, između ostalih,  rezultovalo je i u podršsci studentskom projekatu „Forum mladih lidera koji Studentski parlament Škole, u saradnji sa doc. dr Gordanom Gavrić i Tamarom Vesić ispred nastavnog osoblja, organizuje počev od 2017. godine.

Ideja vodilja nastala je 2016. godine kada su studenti poželeli da samostalno kreiraju edukativni događaj u kojem će učestvovati sa strane slušaoca pretežno studenti Škole, ali i studenti drugih visokoškolskih ustanova kao i maturanti - učenici završnih godina srednjih škola, i sa strane edukatora, mladi i uspešni lideri koji su se ostvarili u različitim oblastima, dakle da mladi slušaoci uče od mladih i uspešnih profesionalaca, koji nisu isključivo profesori.  Ta ideja je potom evoluirala u „Forum mladih lidera“.