GRADIMO VEZE SA SVETOM: Održan važan sastanak sa predstavnicima državnog univerziteta iz Poljske

Naslovna najnovije

Centar za međunarodnu saradnju u okviru Visoke škole PEP podneo je uspešan izveštaj u vezi sa organizacijom i realizacijom poseta naših partnera iz Rusije i Poljske.

Imali smo priliku da ugostimo kolege sa državnog Univerziteta primenjenih nauka "Stanisav Stažic" iz Pile u Poljskoj. Sastanak sa prof. Janom Polcinom, prorektorom za međunarodnu saradnju i naučni razvoj, prof. Sebastianom Stepienom, rukovodiocem NAWA projekta koje finansira Ministartsvo za istraživanje u Poljskoj i prof. Pavelom Blažčikom održan je na obostrano zadovoljstvo.

Ispred PEP-a, sastanku su prisustvovali direktor Centra za međunarodnu saradnju prof. Aleksandra Tošović - Stevanović, dr Zorana Nikitović, dr Vladimir Ristanović i zamenik direktora PEP-a dr Vladan Cogoljević.

Utiske nakon sastanka sa koleginicama iz Rusije možete videti na ovom linku, a što se tiče detalja i predloga za saradnju sumiraniih nakon posete kolega iz Poljske, može se izdvojiti sledeće:

- pravljenje strategije za apliciranje za nove Erasmus projekte sa učesćem većeg broja partnera, većeg broja specifičnih aktivnosti (dobra praksa, ekspertiza iz određenih oblasti, okrugli stolovi itd);
- dogovor oko saradnje na konferencijama koje se organizuju na PEP-u i na njihovoj instituciji u 2021. godini;
- razmatranje predloga u vezi publikovanja radova sa konferencije kolega iz Poljske u 2022. godini (kao specijalno izdanje), u nekom od naših časopisa, koje smo tokom sastanka prezentovali.

Kao i uvek, PEP širi međunarodnu saradnju sa prijateljskim visokoškolskim institucijama, nastojeći da nastavi politiku izuzetnosti i napretka na svetskom planu.

Copyright ©

VSPEP 2020.All right reserved