Poseta predstavnika Ekonomskog Univerziteta u Varni

Naslovna najnovije

Gosti Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u periodu od 12. do 16. decembra bili su zaposleni sa Ekonomskog Univerziteta u Varni u Bugarskoj, Emil Todorov i Kremena Slavova.

Tokom svoje posete upoznali su se sa načinom rada naše kancelarije za međunarodnu saradnju. Sa direktorkom Centra za međunarodnu saradnju, prof. dr Aleksandrom Tošović Stevanović i Erasmus+ koordinatorom naše škole, prof. dr Gordanom Gavrić razmenili su dosadašnja iskustva iz prakse. Svaka razmena znanja i iskustava ovog tipa korisna je za dalje unapređenje poslovanja i razvoj kancelarija za međunarodnu saradnju kao i institucija što je bio i cilj ove posete.