Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Jagodina

null

Cilj Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je da omogući visoko kvalitetno obrazovanje i studentima koji ne žele ili nisu u mogućnosti da napuste porodicu i zbog studija se presele u velike univerzitetske centre. Želimo da svima pružimo mogućnost da se jeftinije studira, ne zbog niže školarine nego zato što se ostaje u mestu stanovanja.

Visoko obučeni nastavni kadar, ljubazna i profesionalna studentska služba, prostrane i adekvatno uređene i opremljene prostorije garantuju da naši student u visokoškolskim jedinicama van sedišta studiraju pod jednako dobrim uslovima kao njihove kolege u Beogradu.

Studiranje u Jagodini

Visokoškolska jedinica van sedišta u Jagodini akreditovana je od strane Komisije za akreditaciju Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije 11.10.2013. godine. Danas se ona nalazi na adresi Kraljevića Marka bb u Jagodini.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd dozvolu za rad dobila je 2008. godine, izdatu od strane Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje. Ukoliko iskoriste prednosti koje im se nude, diplomci Visoke škole PEP će poneti sa sobom znanje koji će ih izdvojiti iznad mase onih koji se svake godine pojave na tržištu rada.

Nastavni program osnovnih akademskih studija, utemeljen na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke u domaćim i međunarodnim okvirima, predstavlja odgovor na dinamične promene u poslovnom okruženju – potrebe za novim komeptencijama, znanjima i veštinama. Program studentima pruža mogućnost sticanja teorijskih znanja i veština koja su aplikativna u poslovnoj praksi kako domaćih, tako i stranih preduzeća.

 

Saznajte više o programu osnovnih akademskih studija na PEP-u