R.b.

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

      

PRVA GODINA

 

1.

Metodologija naučnog istraživanja

I

O

3

2

0

0

7

2.

Strategije rasta i razvoja preduzeća

I

O

2

3

0

0

7

3.

Preduzetnički menadžment

I

O

3

3

0

0

8

4.

 

Predmet izbornog bloka 1

I

I

2

3

0

0

7

Menadžment operacija

    

0

 

 

Menadžment inovacija

    

0

 

 

Digitalno poslovanje

    

0

 

 

5.

Stručna praksa

II

O

0

0

0

6

3

6.

 

Predmet izbornog bloka 2

II

I

2

3

0

0

7

Operaciona istraživanja

 

 

 

 

0

 

 

Finansijsko izveštavanje i menadžment kontrola

 

 

 

 

0

 

 

7.

 

Predmet izbornog bloka 3

II

I

3

2

0

0

7

Strategijski marketing

 

 

 

 

 

 

 

Poslovne finansije

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciono ponašanje

 

 

 

 

 

 

 

8.

Master rad - studijsko-istraživački rad

II

O

0

0

10

0

8

9.

Master rad - izrada i odbrana

II

O

0

0

0

4

6

 

Ukupno časova aktivne nastave

41

 

 

Ukupno ESPB

 

60