R.b.

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

      

PRVA GODINA

 

1.

Makroekonomija

I

O

3

2

0

8

2.

Poslovna informatika

I

O

2

3

0

7

3.

Menadžment

I

O

2

3

0

7

4.

Mikroekonomija

I

O

3

2

0

8

5.

Matematika za ekonomiste

II

O

2

3

0

7

6.

Ekonomska politika i privredni sistem

II

O

3

2

0

8

7.

Sociologija

II

O

2

3

0

7

8.

Engleski jezik 1

II

O

3

2

0

8

 

Ukupno časova aktivne nastave

40  

Ukupno ESPB

 60

DRUGA GODINA

 

9.

Ekonomska statistika

III

O

3

3

0

8

10.

Finansijsko računovodstvo

III

O

3

3

0

8

11.

Engleski jezik 2

III

O

3

2

0

8

12.

 

Predmet izbornog bloka 1

III

I

2

2

0

6

Međunarodna ekonomija

     

 

Osnovi organizacije

     

 

13.

Marketing

IV

O

2

3

0

7

14.

Finansijska tržišta i institucije

IV

O

3

2

0

8

15.

Osnovi finansijskog menadžmenta

IV

O

3

2

0

8

16.

Menadžment informacioni sistemi

IV

O

2

3

0

7

 

Ukupno časova aktivne nastave

40  

Ukupno časova nastave u godini

 60

 

MODUL 1: OAS FINANSIJE BANKARSTVO I OSIGURANJE

 

R.b.

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

      

TREĆA GODINA

 

1.

Monetarna ekonomija

V

O

2

3

0

7

2.

Osiguranje

V

O

3

2

0

8

3.

Fiskalna ekonomija

V

O

2

3

0

7

4.

Predmet izbornog bloka 2

V

I

3

2

0

8

- Istraživanje tržišta

 

 

 

 

 

 

- Preduzetništvo

 

 

 

 

 

 

5.

Poslovno pravo

VI

O

3

2

0

8

6.

Bankarsko poslovanje i platni promet

VI

O


3

3

0

8

7.

Predmet izbornog bloka 3

VI

I

2

3

0

7

- Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

 

- Marketing usluga

 

 

 

 

 

 

8.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

2

3

0

7

- Berze i berzansko poslovanje

      

- Računovodstvo finansijskih institucija

      

Ukupno časova aktivne nastave

41  

Ukupno ESPB

 60

ČETVRTA GODINA

9.

Korporativne finansije

VII

O

3

2

0

7

10.

Predmet izbornog bloka 5

VII

I

2

3

0

7

- Menadžment ljudskih resursa

 

 

 

 

 

 

- Korporativne komunikacije

 

 

 

 

 

 

11.

 

Predmet izbornog bloka 6

VII

I

2

3

0

6

- Finansijska i aktuarska matematika

 

 

 

 

 

 

- Menadžment rizika u osiguranju

 

 

 

 

 

 

12..

Menadžment rizika u bankarstvu

VII

O

3

2

0

7

13.

Stručna praksa

VII

O

O

O

6

3

14.

Međunarodne poslovne finansije

VIII

O

3

2

 

7

15.

Strategijski menadžment

VIII

O

2

3

 

6

16.

Revizija i kontrola

VIII

O

2

3

 

6

17.

Upravljanje investicijama

VIII

O

3

2

 

7

18.

Predmet završnog rada

VIII

O


0

0

6 IR

0

2

19.

Zavšni rad

VIII

O

0

0

0

4  

2

Ukupno časova aktivne nastave

46  

Ukupno ESPB

 60

 

MODUL 2: OAS POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO

 

R.b.

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

      

TREĆA GODINA

 

1,

Preduzetništvo

V

O

3

2

0

8

2.

Poslovno planiranje

V

O

2

3

0

7

3.

Istraživanje tržišta

V

O

3

2

0

8

4.

Fiskalna ekonomija

V

I

2

3

0

7

5.

Poslovno pravo

VI

O

3

2

0

8

6.

Bankarsko poslovanje i platni promet

VI

O

3

3

0

8

7.

Predmet izbornog bloka 2

VI

I

2

3

0

7

- Marketing usluga

 

 

 

 

 

 

- Ekološki menadžment

 

 

 

 

 

 

8.

Predmet izbornog bloka 3

VI

I

2

3

0

7

- Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

 

- Korporativne komunikacije

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno časova aktivne nastave

41  

Ukupno ESPB

 60

ČETVRTA GODINA

9.

Upravljanje prizvodnim i uslužnim procesima

VII

O

3

2

0

7

10.

Menadžment ljudskih resursa

VII

O

2

3

0

7

11.

Predmet izbornog bloka 4

VII

I

2

3

0

6

- Korporativne finansije

 

 

 

 

 

 

- Upravljačko računovodstvo

 

 

 

 

 

 

12.

 

Predmet izbornog bloka 5

VII

I

3

2

0

7

- Logistika i lanci snabdevanja

 

 

 

 

 

 

- Radno pravo

 

 

 

 

 

 

13.

Stručna praksa

VII

O

O

O

6

3

14.

Menadžment malih i srednih preduzeća

VIII

O

3

2

0

7

15.

Upravljanje investicijama

VIII

O

3

2

0

7

16.

Predmet izbornog bloka 6

VIII

O

2

3

0

6

- Strategijski menadžment

      

- Međunarodno poslovanje

      

17.

Upravljanje projektima

VIII

O

2

3

0

6

18.

Predmet završnog rada

VIII

O

0

0

6 IR

0

2

19.

Zavšni rad

VIII

O

0

0

0

4

2

 

Ukupno časova aktivne nastave

46  

Ukupno ESPB

 60