R.b.

Naziv predmeta

 

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

      

PRVA GODINA

 

1.

Makroekonomija

I

O

3

2

0

8

2.

Poslovna informatika

I

O

2

3

0

7

3.

Menadžment

I

O

3

2

0

8

4.

Mikroekonomija

I

O

2

3

0

7

5.

Matematika za ekonomiste

II

O

2

3

0

7

6.

Ekonomska politika i privredni sistemi

II

O

3

2

0

8

7.

Sociologija

II

O

2

3

0

7

8.

Engleski jezik 1

II

O

3

2

0

8

 

Ukupno časova aktivne nastave

40  

Ukupno ESPB

 60

DRUGA GODINA

 

9.

Ekonomska statistika

III

O

2

3

0

7

10.

Finansijsko računovodstvo

III

O

3

2

0

8

11.

Engleski jezik 2

III

O

3

2

0

8

12.

 

Predmet izbornog bloka 1

III

I

2

3

0

7

- Međunarodna ekonomija

     

 

- Osnovi organizacije

     

 

13.

Marketing

IV

O

2

3

0

7

14.

Finansijska tržišta i institucije

IV

O

3

2

0

8

15.

Osnovi finansijskog menadžmenta

IV

O

3

2

0

8

16.

Menadžment informacioni sistemi

IV

O

2

3

0

7

 

Ukupno časova aktivne nastave

40  

Ukupno ESPB

 60

TREĆA GODINA

 

17.

Preduzetništvo

V

O

3

2

0

7

18.

Poslovno planiranje

V

O

2

3

0

6

19

Predmet izbornog bloka 2

V

I

3

2

0

7

- Fiskalna ekonomija

 

 

 

 

 

 

- Upravljanje investicijama

 

 

 

 

 

 

20.

Predmet izbornog bloka 3

V

I

3

2

0

7

- Upravljanje proizvodnim i uslužnim procesima

 

 

 

 

 

 

- Istraživanje tržišta

 

 

 

 

 

 

21.

Stručna praksa

V

O

0

0

6

3

22.

Menadžment malih i srednjih preduzeća

VI

O

3

2

0

7

23.

Poslovno pravo

VI

O

2

3

0

6

24.

Predmet izbornog bloka 4

VI

I

3

2

0

7

- Logistika i lanci snabdevanja

 

 

 

 

 

 

- Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

 

25.

Predmet izbornog bloka 5

VI

I

2

3

0

6

- Bankarsko poslovanje i platni promet

 

 

 

 

 

 

- Ekološki menadžment

 

 

 

 

 

 

26.

Predmet završnog rada

VI

O

0

0

6 IR

0

2

27.

Završni rad

VI

O

0

0

0

4

2

 

Ukupno časova aktivne nastave

46  

Ukupno ESPB

 60