Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda ima utvrđene osnovne ciljeve i zadatke koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja i Zakonom o visokom obrazovanju (''Službeni glasnik RS br. 76/2005, 97/2008 i 93/2012,  88/ 2017,  27/ 2018, 73/ 2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni) i koji su utvrđeni misijom i vizijom Ustanove i objavljeni na sajtu Ustanove www.vspep.edu.rs. Poseduje dozvolu za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 612-00-02293/2014-04 od 08.05.2015. godine i  dopunu dozvole pod brojem 612-00-02418/2018-06 od 16.10.2018. godine.

 

Akreditacija visokoškolske ustanove (VU)

Dokumentacija za akreditaciju Visokoškolske ustanove

Osnovne akademske studije (OAS)

Dokumentacija za akreditaciju Osnovnih akademskih studija

Master akademske studije (MAS)

Dokumentacija za akreditaciju Master akademskih studija (MAS)

Visokoškolska jedinica van sedišta Jagodina

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je osnovala nastavni centar u Jagodini 11.10.2013. kako bi studentima ovog grada i njegove okoline približio i olakšao studiranje.

Visokoškolska jedinica van sedišta Loznica

Akreditovana visokoškolska ustanova u Loznici još od 29.11. 2013. nudi sve pogodnosti za studiranje u vašem gradu. Kvalitetan nastavni kadar i programi studija predstavljaju garant za uspešnu karijeru naših studenata.